Proiect transfrontalier

parada

Proiect transfrontalier

"Parteneriat pentru promovarea traditiilor culturale in randul tinerilor"

Orchestra "Mugurelul" in peisajul folcloric transfrontalier

Asociaţia „Mugurelul” Dorohoi implementează, în perioada martie 2011-iunie 2012, în parteneriat cu Universitatea Naţională „Yuriy Fedkovych” Cernăuţi, Ucraina, proiectul transfrontalier „Parteneriat pentru promovarea tradiţiilor culturale în rândul tinerilor”, MIS-ETC 732, în cadrul Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program.
Asociaţi în proiect: Primăria municipiului Dorohoi, Grădiniţa „Ştefan cel Mare şi Sfânt” Dorohoi, Şcoala Nr.8 „M. Kogălniceanu” Dorohoi.
În conformitate cu Acordul de parteneriat, anexa la contractul de finanţare, prin acest proiect se doreşte a se aduce o contribuţie la promovarea tradiţiilor şi a moştenirii culturale comune în rândul tinerei generaţii, cu impact asupra cooperării transfrontaliere.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt : cunoasterea traditiilor culturii populare si stimularea creativitatii artistice pentru formarea si dezvoltarea tinerei generatii, precum si organizarea de manifestari culturale cu un vizibil caracter transfrontalier. Aceste obiective vor fi atinse prin urmatorul grup de activitati:

- Schimburi de informatii între institutiile de învatamânt muzical membre ale retelei de colaborare;

- Alcatuirea formatiilor artistice, din rândul tinerelor talente, care vor participa la manifestarile culturale organizate în cadrul proiectului;

- Organizarea de manifestari culturale cu un vizibil caracter transfrontalier (organizarea unui festival în România si a unei caravane folclorice cu traseu în 3 locatii din regiunea Cernauti, Ucraina, având ca tematica arta interpretativa a muzicii populare, incluzând si actiuni pentru diseminarea informatiilor în zona proiectului).

Grupuri tinta

- cele doua institutii de cultura partenere si asociatii parteneriatului din proiect;

- personalul implicat în echipele de proiect care vor câstiga noi abilitati de implementare a proiectelor cu finantare europeana si vor putea replica în viitor experienta acumulata;

- echipele de artisti, cel putin 50 de artisti si specialisti din reteaua institutiilor de cultura membre ale parteneriatului largit al proiectului, care vor beneficia de un schimb de experienta si de un stagiu de pregatire pentru a organiza spectacolul comun.

Beneficiari finali: Publicul prezent la spectacolele organizate în cadrul Caravanei folclorului româno - ucrainean; comunitatile locale din zona transfrontaliera, în special din zonele cu populatie mixta; alte institutii de cultura din cele doua zone transfrontaliere pentru care acest proiect poate deveni un exemplu de buna practica în colaborarea peste granita.

Rezultatele Proiectului

-10 acorduri de colaborare transfrontaliera pentru reteaua extinsa a proiectului si actiunilor pe termen lung în zona transfrontaliera;

-10 membri ai retelei instruiti în domeniul îmbogatirii bagajului de cunostinte teoretice cu deprinderi practice în domeniul investigarii, conservarii si promovarii muzicii folclorice, viitori promotori ai miscarii artistice de amatori;

-1000 brosuri promotionale, 1000 CD-uri si 1000 DVD-uri , incluzând si 2 actiuni pentru diseminarea informatiilor în zona proiectului;

-50 de persoane, tinere talente, 30 din România si 20 din regiunea Cernauti, membri componenti ai formatiilor artistice care vor prezenta spectacole la manifestarile culturale organizate prin proiect;

-2 actiuni de pregatire a tinerelor talente în regiunea Cernauti si în judetul Botosani;

BROSURA Asociatiei"Mugurelul": Orchestra "Mugurelul" in peisajul folcloric transfrontalier

dorohoiclub@yahoo.com

© COPYRIGHT 2006-2013

ALL RIGHTS RESERVED